۳۰
شهریور

چند نکته در مورد حروف در مطبوعات

🔹 حروف از عناصر بصری بسیار مهم در گرافیک و به خصوص گرافیک مطبوعاتی می باشند.
🔹 تأثیر حروف بستگی به اندازه و ضخامت حروف دارد.
🔹 هرچه حروف در صفحه بزرگتر باشند، تأثیر بصری آنها بیشتر خواهی بود(البته این بستگی به این دارد که از حرف به چه عنوانی استفاده بشود) در هر جایی نمی توان حروف بزرگ استفاده کرد و هر نوع مطلب خاص؛ نوعی حروف خاص با بزرگی و ضخامت خاص خود را می‌طلبد، مثلا حروفی که در تیتر استفاده می شود با ید نسبت به حروف متن برگتر باشد.)
🔹 حروف در مقیاس بزرگی که معمولا برای عناوین مطالب و تیتر استفاده می شوند، تأثیر آنها تقریبا به یک و یا جند کلمه تشکیل دهنده تیتر می باشد، در حالیکه در حرو ف کوچک تر؛ بافتی خاکستری توسط حروف کوچک تشکیل شده و در ابتدا این بافت خاکستری است که به چشم می آید و تنها یک آیتم بصری محسوب شده و بدون آنکه محتوای آن خوانده بشود.
این فرایند هنگام نگاهی کلی به یک مطلب و یا به یک صفحه روزنامه و یا مجله، به وجود می آید و اگر به یک مطلب به قصد خواندن آن نگاه کنیم، تنها در کسری از ثانیه فرایند دیدین خاکستری به حروف خوانا تبدیل می شود.