۰۴
آبان

تیزر اهدای عضو | ویدئو

#اهدای_عضو_اهدای_زندگی

من به مرگی می‌اندیشم که زندگی می‌بخشد، یادمان باشد زندگی را هم میتوان بخشید

#من_حامی_اهدای_عضو_هستم

برای ثبت‌نام و دریافت کارت اهدای عضو کلیک نمایید
👇👇
http://register.ehda.sbmu.ac.ir/Person/Register

Design Motion: Davood Ahmadi | After Effects